آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
بازشو تک حالته

پنجره بازشو تک حالته TURN

مزایای درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی UPVC
مزایای درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی
اسفند 25, 1397
پنجره های دوجهت بازشو
پنجره دوجهت بازشو
اسفند 25, 1397
پنجره بازشو تک حالته TURN

پنجره بازشو تک حالته TURN

پنجره های دوجداره UPVC – حالت تک بازشو یا تک حالته

به آن تک جهت بازشو گفته میشود

زیرا این پنجره ها تنها در یک جهت باز میشوند (چپ یا راست بازشو)

UPVC Windows -TURN