آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
بازشو تک حالته | گروه تولیدی ایران صنعت

پنجره بازشو تک حالته TURN

پنجره های دوجهت بازشو
پنجره دوجهت بازشو
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
پنجره بازشو تک حالته TURN

پنجره بازشو تک حالته TURN

پنجره های دوجداره UPVC – حالت تک بازشو یا تک حالته

به آن تک جهت بازشو گفته میشود

زیرا این پنجره ها تنها در یک جهت باز میشوند (چپ یا راست بازشو)

UPVC Windows -TURN